fbpx

Privacyverklaring

CasinoClaim is een initiatief van Loonstein Advocaten B.V. Loonstein Advocaten, gevestigd aan Noordhollandstraat 61, 1081 AS Amsterdam. Loonstein Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jouw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Loonstein Advocaten verwerkt en gebruikt je persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere relevante wetgeving en gegevensbeschermingsvoorschriften is:

Dhr. Herman Loonstein
Loonstein Advocaten B.V.
Noordhollandstraat 61
1081 AS Amsterdam
020-6731555
info@loonsteinadvocaten.nl

Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Persoonlijke informatie

Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Loonstein Advocaten gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om je persoonlijk te informeren over jouw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
  • Om je onze nieuwsbrief te sturen zodat je op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om je optimaal van dienst te zijn wanneer je contact met ons hebt. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien je ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruik maakt van onze (mobiele) websites, inlogt op je account, je aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor de uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten.

Je hebt wanneer je bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van jouw gegevens. Verzoeken hiertoe kan je per e-mail aan info@loonsteinadvocaten.nl indienen. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

E-mail

Middels e-mail houden wij je persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor jij je hebt aangemeld en nieuwe producten of diensten. Daarnaast ontvang je meerdere keren per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien je deze niet wilt ontvangen, kun je dit aangeven per e-mail of in door je af te melden in de daarvoor bedoelde link in de nieuwsbrief.

Beveiliging gegevens

Loonstein Advocaten neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden je gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van Loonstein Advocaten en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”. Bij zorgen over de beveiliging van uw gegevens, neem contact op via info@loonsteinadvocaten.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvoor je je bij ons hebt aangemeld of als je ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij zorgen ervoor dat deze partijen jouw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen.

Klacht

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met je gegevens omgaan, dan kun je een klacht bij ons indienen. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 020-6731555 of een e-mail sturen naar info@loonsteinadvocaten.nl. Mocht dit
niet tot een oplossing leiden, dan kun je overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je alle informatie over hoe je een klacht kunt indienen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens jouw bezoek aan de website. Wij gebruiken uitsluitend cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij functionele, analytische en traking cookies, die we plaatsen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze cookies hebben weinig impact op je privacy. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden.

Beschrijving van de gebruikte cookies en technisch noodzakelijke cookies

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 160 Amphitheatre Parkway, Mountain view, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De locatie van de server is meestal in de VS. Google Analytics-cookies worden geplaatst op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Als beheerder van de website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en, indien nodig, advertenties te optimaliseren.

IP- anonimisering

We gebruiken Google Analytics in verband met IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de EU of in andere staten aangesloten bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte inkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS overbrengen of daar inkorten. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Verwerking gegevens

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een contract voor gegevensverwerking afgesloten met Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe aanbieders. Het is niet mogelijk deze gegevens aan bepaalde personen toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het punt “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Google Ads

De website-exploitant maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen op Google invoert (trefwoordtargeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die beschikbaar zijn bij Google (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses: doelgroeptargeting). Als website-exploitant kunnen wij deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige clicks.

Google Ads wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het zo effectief mogelijk vermarkten van zijn serviceproducten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld clicks op bepaalde producten) om u in bepaalde reclamedoelgroepen in te delen en vervolgens passende online berichten weer te geven wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen aan de cross-device-functies van Google worden gekoppeld. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u zijn aangepast, ook op een ander apparaat van u (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft, kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen gepersonaliseerde advertenties: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Remarketing wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om zijn producten zo effectief mogelijk te vermarkten. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads.

  1. d) Facebook Pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversie te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van sitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden in overeenstemming met de Facebook-richtlijn voor gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties plaatsen op Facebook-pagina’s zowel als buiten Facebook. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als site-exploitant niet worden beïnvloed.

Het gebruik van Facebook-pixels is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.